Eal. CSD. 31 54 598 5 485-9. Längd 14 m. Boggieavstånd 8,57 m.Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 12,76 m. Lastyta 34,4 kvm. Vikt 20,5 ton. Lastar 57,5 ton. Äldre littra Vsa.

A B1 B2 C
41,5t 47,5t 49,5t 57,5t

Sannegården 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.