Uai727. DB. 31 80 929 0 121-0. Längd 19,54 m. Boggieavstånd 13 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 18,3 m. Djuplastytelängd 7,5 m. Vikt 30,79 ton. Lastar 49 ton. 10 vagnar byggdes av Krupp 1964. Äldre littra SSt-42. Senare littra Uaikk727. Inga vagnar finns kvar.

  A B C
  33,0t 41,0t 49,0t
S Tom

Sannegårdshamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.