Rs. SNCF. 31 87 390 6 293-9. Längd ca 19,7 m. Boggieavstång 14,86 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 18,5 m. Lastyta 48,8 kvm. Vikt 24,83 ton. Lastar 55 ton.

  A B C
  39,0t 47,0t 55,0t
S 39,0t 47,0t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.