Uai785. DB. 31 80 999 0 003-1. Längd 27.72 m. Boggieavstånd 19 m. Axelavstånd boggie 4,5 m. Lastytelängd 19,6 m. Djuplastytelängd 12 m. Vikt 47,97 ton. Lastar 110 ton. Tidigare littra SSt 431. Littrat borde vara Uaai785.

Sannegårdshamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.