Sp. SJ. 21 74 422 8 002-0. Längd 17,2 m. Boggieavstånd 11 m. Axelavstånd boggie1,65 m. Lastytelängd 16 m. Djuplastytelängd 8 m. De tre mittbalkarna kunde tas bort för att skapa ett 5,29 långt fritt lastutrymme.Vikt 19 ton. Lastar 45 ton. Äldre littra Sb. SJ hade 9 vagnar av denna äldre typ . Exakt var detta är fotat minns jag inte men gissar på Sannegården.

  A B C
70 45,0t 45,0t

Sannegården? 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.