Rs. Dr. 31 50 384 1 499-3. Längd 20 m. Boggieavstånd 14,6 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 18,66 m. Vikt 25 ton. Lastar 55 ton. Äldre littra SSlms. Liknande vagn som Rgs-z.

  A B C
  39,0t 47,0t 55,0t
S 39,0t 47,0t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.