Gbl. SJ. 21 74 108 5 400-4. Längd 12,3 m. Axelavstånd 8,1 m. Lastyta 30 kvm. Vikt 13 ton. Lastar 20,5 ton. Äldre littra G.

  A BC
90 18,0t 20,5t

Kville 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.