Sgjss716. DB. 31 80 443 0 728-4. Längd 21 m. Boggieavstånd 15,8 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 18,6 m. Lastyta 40,2 kvm. Vikt 24,32 ton. Lastar 56 ton. Äldre littra Sss-y716. Senare omlittrad till Sgjs716. 2 000 vagnar byggdes mellan 1969 och 1973. Den sista skrotades ut år 2000.

  A B C
  40,0t 48,0t 56,0t
S 40,0t 48,0t
SS 40,0t
DB B C
S 48,0t 56,0t
SS 48,0t 56,0t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.