Rs684. DB. 31 80 390 7 022-0. Längd 19,9 m. Boggieavstånd 14,8 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 18,5 m. Lastyta 51,3 kvm. Vikt 25,6 ton. Lastar 53,5 ton. 2 712 st byggdes mellan 1970 och 1974. Boggiemodell 661. Senare littra Res668, Sgs693, Rps668 efter ombyggnad. 2008 fanns fortfarande över 2 000 vagnar kvar i tjänst.

  A B C
  37,5t 45,5t 53,5t
S 37,5t 45,5t
DB C
100 km/h 53,5t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.