Rgs. DR. 31 50 432 8 057-9. Längd 20,22 m. Boggieavstånd 14,6 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 18,54 m. Vikt 26,15 ton. Lastar 52 ton. En vagn med identitetsproblem. Har ett UIC-nummer men bara nationellt littra, SSablms/SSbly. Kan vara samma som Rgs-z men då stämmer inte UIC-numret. För mer uppgifter se den vagnen.

  A B C
  37,5t 45,5t 52,5t
S 37,5t 45,5t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.