Rmp. NSB. xx xx 384 1 0xx-x. To4. 60 434. Längd 17,3 m. Boggieavstånd 12 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 16 m. Lastyta 45,9 kvm. Vikt 20,35 ton. Lastar 40,5 ton. Äldre norsk vagn som inte fått UIC-littra + nummer men troligen Rmp. 80 vagnar byggdes mellan 1933 och 1940. Ingen finns kvar i trafik.

ABC
38t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.