Rmmps. PKP. 31 51 397 1 222-0. Längd 12,24 m. Boggieavstånd 7 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 10,8 m. Lastyta 31,5 kvm. Vikt 18,52 ton. Lastar 60 ton. Äldre littra PPzk. Enligt en vagnlista skulle det funnits 4 000 av dessa vagnar. Lastad med en del till en propelleraxel.

  A B C
  44,0t 52,0t 60,0t
S 44,0t 52,0t

Sannegårdshamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.