Kls443. DB. 21 80 336 2 023-6. Längd ca 14 m. Axelavstånd 8 m. Vikt 12,8 ton. Lastar 27 ton. Äldre littra Rlmmso58. 4 000 vagnar byggdes under 60-talet. År 2008 fanns fortfarande ca 500 vagnar kvar i trafik. Skiljer sig från den snarlika Kbs443 genom att ha sidostolpar.

  A B C
  19,0t 23,0t 27,0t
S 19,0t 23,0t

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.