Tis858. DB. 21 80 577 3 733-8. Längd 10,3 m. Axelavstånd 5,4 m. Lastytelängd 8,7 m. Lastyta 23,8 kvm. Vikt 12,33 ton. Lastar 27 ton. Äldre littra Kmmgks58. Drygt 4 000 vagnar byggdes mellan 1957 och 1966. Senare littra Tims858/Timms-ww. Den sista vagnen utmönstrades 2003.

  A B C
  19,0t 23,0t 27,0t
S 19,0 23,0t
BD C
100 km/h 27,0t

Sannegården 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.