Uahs. SJ. 21 74 007 0 084-5. Längd 14,34 m. Boggieavstånd 8-9 m. Volym 63,6 m3. Vikt 24,45 ton. Lastar 57,5 ton. Försedd med provboggie från Henricot: Euro speed. Ägare SJ, vilket var lite ovanligt. De flesta tankvagnar ägdes av olika privata aktörer. Tyvärr tog jag ingen bild på hela tankvagnen.

  A B C
90 41,5t 49,5t 57,5t
S 41,5t 49,5t

Hökebangården 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.