Rgs-z. DR. 31 50 392 0 943-4. Längd 20,22 m. Boggieavstånd 14,6 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 18,5 m. Vikt 25,6 ton. Lastar 54 ton. Började tillverkas 1968 som (SSablms)SSbly i 530 exemplar. Boggie typ 962-Niesky. Senare littra Rgs (3910). Efter sammanslagningen av DB och DR fick de littra Rs668. Den sista utmönstrades 2001. Se även Rgs DR.

  A B C
  38,0t 46,0t 54,0t
S 38,0t 46,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.