Saa-x. SJ. 22 74 490 0 002-4. Längd 24,74 m. Boggieavstånd 15,5 m. Axelavstånd boggier 6,2 + 3,1 + 1,55 m.Vikt 46 ton. Lastar 150 ton. Broms på 6 axlar av 10. Äldre littra Q23a.

  A B C
45 113,5t 137,5t 150,0t
60 100,0t
70 80,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.