Ggs. PKP. 02 51 148 5 392-9. Längd 10,6 m. Axelavstånd 5,7 m. Lastytelängd 9,26 m. Lastyta 25 kvm. Vikt 12 ton. Lastar 24 ton. Äldre littra Kddet. Antal vagnar 27 000.

  A BC
  20,0t 24,0t
S 20,0t 24,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.