Uai. SJ. 21 74 929 0 201-0. Längd 16,7 m. Boggieavstånd 10,56 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 15,44 m. Djuplastytelängd 5,2 m. Vikt 32,5 ton. Lastar 47,5 ton. Äldre littra Q1r. 2 vagnar fanns.

  A B C
70 31,5t 39,5t 47,5t
80 20,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.