Rmmp. NSB. 31 76 387 0 000-3. Längd ca 15 m. Boggieavstånd 9,7 m. Axelavstånd boggie 2 m. Lastytelängd 13 m. Lastyta 37 kvm. Vikt 22,1 ton. Lastar 58 ton. Lasten ser ut att vara en detalj för rodret till något nybygge på Eriksbergs varv.

A B C
42,0t 50,0t 58,0t

Sannegården 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.