Rs. CSD. 31 54 390 3 312-9. Längd 20 m. Boggieavstånd 14 m. Lastyta 18,4 m. Lastyta 51,26 kvm. Vikt 25,5 ton. Lastar 46,3 ton. Jag antar att denna vagn borde kallas Rs för det fanns bara ett nationellt littra Nas angivet. Nummerserien pekar också på det.

  A B C
  38,5t 46,3t 54,0t
S 38,5t 46,3t

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.