Gbs. DR. 21 50 150 2 435-3. Längd 14 m. Axelavstånd 8 m. Lastytelängd 12,72 m. Lastyta 33,2 kvm. Vikt 13,9 ton. Lastar 26 ton. Äldre littra Glmms. Omkring 13 500 vagnar byggdes mellan 1968 och 1983. Senare ändrades littrat till Gbs(1500) och efter sammanslagningen av DB och DR ändrades det till Gbs258. De sista vagnarna försvann 2007.

  A B C
  18,0t 22,0t 26,0t
S 18,0t 22,0t

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.