Lgjss575. DB. 21 80 440 2 237-2. Längd 14,8 m. Axelavstånd 9 m. Vikt 11,1 ton. Lastar 30 ton. Senare littra Lgjs575. Försedd med fjädrande buffertbalk. 701 vagnar byggdes 1970/71. Senare tillkom1350 liknande vagnar 1973-1980. Den sista vagnen utmönstrades 1999.

  A B C
  21,0t 25,0t 29,0t
S 21,0t 25,0t
SS 21,5t
DB B C
100 km/h 25,0t 30,0t
120 km/h 25,0t 30,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.