Sap-x. SJ. 20 74 482 8 075-1. Längd 20,2 m. Boggieavstånd 13,7 m. Axelavstånd boggie 3,0 m. Lastytelängd 19,2 m. Djuplastlängd 9 m. Vikt 35,55 ton. Äldre littra Sdu. När jag ser det stora hjulet kommer jag att tänka på den tecknade filmen Resan till Melonia. I början handlar det där mycket om Det stora hjulet. Det hjulet hamnade på havets botten men det gick nog bättre med det här hjulet. Fast jag undrar allt vad det skulle användas till. Det kom från Finspång och skulle till New York och vägde 50 ton.

  A BC
70 58,0t 70,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.