Slps. SJ. 20 74 432 3 023-7. Längd 25,7 m. Boggieavstånd 19 m. Vikt 28 ton. Lastar 52 ton. SJ:s längsta oledade godsvagn? Avsedd för lastbilstrailers. Kunde lasta 2 st men när trailerna blev längre blev vagnarna snabbt omoderna och överflödiga.

  A B C
90 36,0t 44,0t 52,0t
S 36,0t 44,0t

För sträckorna Göteborg V - Solna och Katrineholm - Malmö C gällde:

  C
S 52,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.