Ts851. DB. 21 80 570 1 607-1. Längd 10 m. Axelavstånd 5,4 m. Lastytelängd 8,7 m. Lastyta 24 kvm. Vikt 11,7 ton. Lastar 8,5 ton. Äldre littra Kmmks51. Senare littra Kms851. Mellan 1951 0ch 1967 levererades 4 575 vagnar. Den sista försvann 2001.

  A B C
  20,5t 24,5t 28,5t
S 20,5t 24,5t

Sannegården 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.