Uai. NSB. 31 76 929 6 001-4. Längd ca 16 m. Boggieavstånd 10,7 m. Vikt 31,8 ton. Lastar 58 ton.

A B C
58,0t

Sannegården 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.