Sss-y716. DB. 31 80 434 0 054-4. Längd 21 m. Boggieavstånd 15,8 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 18,6 m. Lastyta 40,2 m. Vikt 24,77 ton. Lastar 56 ton. Får gå lastad i 120 km/h. Senare littra Sgjss716, Sgjs-w718, Sgjs716. Byggdes i 2000 exemplar mellan 1968 och 1973 av LHB, MAN, SEAG och WU/Siegen. Fanns kvar fram till år 2000.

  A B C
  40,0t 48,0t 56,0t
S 40,0t 48,0t
SS 40,0t
DB B C
100 km/h 48,0t 56,0t
120 km/h 48.0t 56,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.