Slps. SNCF. 31 87 432 7 501-4. Längd ca 12 m. Boggieavstånd 6,5 m. Axelavstånd boggie 1,8 m. Lastytelängd 10,7 m. Vikt 19,7 ton. Lastar 60 ton. En ovanlig vagn då. Lastytan bestod mest av tvärgående åsar av olika höjd med branta sidor. Vagnens senare littra Shmms säger mer, den var avsedd för att transportera stålrullar, sk coils.Vad den gjorde i Skandiahamnen är mer tveksamt, kanske någon provtransport? Väldigt specificerad lasttabell.

  A B1 B2 C2 C3C4
  38t 40t 52t 57t 60t
S 38t 40t 52t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.