SJ. Tbis. 21 74 571 5 048-0. Längd 14 m. Lastytelängd 12,7 m. Lastyta 33 kvm. Vikt 14,2 m. Lastar 25,5 ton. Skall återsändas Domnarvet efter lossning enligt skylt.

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.