Ls. PKP. 22 51 410 0 013-6. Längd 14,3 m. Axelavstånd 8 m. Lastytelängd 12,8 m. Vikt 12,2 ton. Lastar 21 ton. Äldre littra Pddk41.

  A B C
  17t 21t
S 17t 21t

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.