Tbis870. DB. 21 80 571 8 080-2. Längd 14 m. Axelavstånd 8 m. Lastytelängd 12,7 m. Lastyta 33 kvm. Vikt 14,1 ton. Lastar 25,5 ton. Äldre littra Kmmgks58. Mellan 1960 och 1965 byggdes 2 480 vagnar. Sista vagnaen togs ur trafik 2006.

  A B C
  17,5t 21,5t 25,5t
S 17,5t 21,5t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.