R. SJ. 31 74 380 0 096-8. Längd 21,3 m. Boggieavstånd 14,2 m. Axelavstånd 2 m. Lastytelängd 20 m. Vikt 26,6 ton. Lastar 43,5 ton. Äldre littra Ob.

  A BC
90 38,5t 43,5t

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.