Hfs. SJ. 21 74 217 0 054-0. Längd 14 m. Axelavstånd 8 m. Lastytelängd 12,7 m. Lastyta 28,5 kvm. Volym 68 m3. Vikt 14 ton. Lastar 26 ton. Byggd med smalare och lägre lastprofil mm för trafik på England. Byggdes i 100 exemplar. Äldre littra Hbfs.

  A B C
90 18,0t 22,0t 26,0t
S 18,0t 22,0t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.