Ros. SJ. 31 74 392 5 081-0. Längd 20,7 m. Boggieavstånd 15,7 m. Axelavstånd 1,8 m. Lastytelängd 19,5 m. Vikt 24,5 ton. Lastar 55,5 m. Boggie modell G66.

  A B C
90 39,5t 47,5t 55,5t
S 39,5t 47,5t

Pölsebo 1970.

SJ. Ros. 31 74 392 5 005-1. Här är en variant. Man har tagit bort gavellämmarna för att få plats med tre oljecontainers. Eftersom o:et i littran betyder just höga gavellämmar borde littrat ändrats. Jag vet inte så mycket om dessa tankcontainrar mer än att jag såg dem ofta.

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.