Gbs245. DB. 21 80 152 6 415-1. Längd 13 m. Axelavstånd 6,5 m. Lastytelängd 11,2 m. Lastyta 30,5 kvm. Vikt 12,5 ton. Lastar 26,5 ton. Äldre litttra Glms. Senare littra Gos245. Mellan 1953 och 1960 byggdes runt 13 000 vagnar åt DB. Den sista vagnen försvann år 2000.

  A B C
  19,5t 23,5t 26,5t
S 19,5t 23,5t

Skandiahamnen 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.