Uahs. SJ. 21 74 077 0 055-0. Längd ca 18 m. Boggieavstånd 8,4 m. Axelavstånd 1,8 m. Volym 83,5 m3. Vikt 34,5 ton. Lastar 35,9 ton. Boggie G66. Gastankvagn. Ägare Christian Olsson AB.

  A B C
80 29,4t 35,9t 35,9t
S 29,4t 35,9t

Hökebangården 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.