Uahs. SJ. 21 74 007 0 053-0. Längd 19-20 m. Boggieavstånd 9,5 m. Axelavstånd 1,8 m. Volym 83,27 m. Vikt 22,1 ton. Lastar 57,9 ton. Boggie modell G66. Tillverkad 1967.

  A B C
90 41,9t 49,9t 57,9t
S 41,9t 49,9t

Hökebangården 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.