Uai-x. SJ. 22 74 989 0 006-6. Längd 20,84 m. Boggieavstånd 13,9 m. Axelavstånd 3,1 m. Lastytelängd 19,6 m. Djuplastytelängd 7,9 m. Vikt 39,85 ton. Lastar 80 ton. Boggie G61. Äldre littra Q19 B. Fanns i 4 exemplar.

  A B C
70 56t 68t 80t
80 56t 68t

Skandiahamnen 1970.

En annan vagn lastad med en Cat hjullastare.

Skandiahamnen 1972.

Tillbaka till Godsvagnar.