SJ. Uai-x. 22 74 989 0 006-6. Längd 22-23 m. Vikt 39,85 ton. Lastar 80 ton. Svensk djuplastningsvagn.

Tillbaka till Godsvagnar.