Gas. SNCF. 31 87 190 7 643-8. Längd ca 16,75 m. Boggieavstånd 11,75 m. Axelavstånd 1,8 m. Lastyta 40,5 kvm. Vikt 21,45 ton. Lastar 58 ton. Det var dessa vagnar som fick mig att börja fota godsvagnar. De såg så fina ut, nya och moderna boggigodsvagnar med moderna boggier. Jag såg många olika exemplar och undrade lite vad de användes till. Om de gick i svensk inrikestrafik eller med last till eller från Frankrike?

  A B C
  42t 50t 48t
S 42t 50t

Skandiahamnen 1970.

31 87 190 1 345-6. En vagn med annorlunda gavel.

Skandiahamnen 1971.

Tillbaka till Godsvagnar.