Rs. SJ. 31 74 390 0 291-4. Längd 20,7 m. Boggieavstånd 15,7 m. Axelavstånd 1,8 m. Lastyta 53,6 kvm. Lastytelängd 19,5 m. Vikt 22,5 ton. Lastar 57,5 ton. Boggie mod G66.

  A B C
90 41,5t 49,5t 57,5t
S 41,5t 49,5t

Pölsebo 1970.

Tillbaka till Godsvagnar.