Äldre broar i Härryda kommun.

Numera kan man i Härryda kommun bara räkna in en riktig stenbro. Dessutom finns det en stor stenkulvert. Lite futtigt med tanke på att Mölndalsån rinner en lång sträcka i norr och att dessutom den gamla landsvägen mot sydväst gick här. Men den höll sig hela tiden norr om ån och det var först där den korsade ån i Härryda som en stenbro byggts. För övrigt klarade man sig nog med träbroar trots att Mölndalsån blir stor så småningom. I Mölnlycke finns en plats med namnet Råda stock vilket antyder att det här har funnits en stockbro tidigare.

I sydvästra hörnet av kommunen rinner Storån en bit men här finns inte någon stenbro kvar. Det fanns en vid Forssa på gränsen till Bollebygd men den är numera riven. Jag har inga uppgifter på att det funnits fler stenbroar.

I Önneröd i norra Landvetter finns nedanstående stenbalkbro över en bäck som rinner till Agntjärn från Lundtjärnsmossen. Åtminstone fanns den där när jag tog fotot 25/7 1999. Ålder och ursprung okänt. Parallellt med bäcken finns en grusig gångväg som är en rest av en smalspårig torvbana. Denna gick mellan stationen och Lundtjärnsmossen några år omkring 1920. Ute på mossen kan man fortfarande se spår av torvbrytning, men det är en annan historia.

Tillbaka till brolistan.