Rolfsbron.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Rolfsån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B NO, Rn x=63769, y=12781. Ligger ca 50 m nedströms, sydost, från nuvarande bro N33 på väg N939, fd E6.

Totallängd: 60 m. Brolängd: 22,1 m. Bredd: 5,6 m.

Från öster Valv1 Mellan Valv2 Mellan Valv3
Längd 4,9 m 3,7 m 4,0 m 3,9 m 5,6 m
Höjd 2,3 m   2,4 m   2,3 m
Tjocklek 0,8 m   0,7 m   0,8 m
Vattendjup 0,5 m   0,9 m   0,7 m

En vacker bro som hade varit vackrare om skicket hade varit bättre. Valven är något deformerade och lagade med betong. Vägbanan är gropig men av spåren att döma går det att köra över med bil. Räckena är delvis borta men dom som finns är stiliga. Bron togs ur allmän trafik när nuvarande bro byggdes 1930. Bron anses vara av kulturhistoriskt värde och har skydd enligt kuturminneslagen, fornminne nr 63.

Foto från sydväst (nedströms). 21/4 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan