Erikstorps bro.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Nolån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kinna 6C NV, Rn x=63991, y=13063. Ligger drygt 100 m väster(uppströms) nuvarande bro P418 på väg O1758 mot Töllsjö alldeles norr om Bollebygds kyrka. Syns från den nya vägen, fast bara när det inte finns löv på träden!

Totallängd: 60m. Valvlängd: 8,5m. Valvhöjd: 3,9m. Vattendjup: 1,0m. Valvtjocklek: 1,1m. Bredd: 4,8m.

En magnifik bro i gott skick. Lite betongförstärkningar finns i fogarna. Tidigare gick gamla landsvägen mot Töllsjö över bron men numera används den bara för gång och cykeltrafik, bommar hindrar bilar. Det går bra att komma ända fram till bron med bil från båda håll, vägen heter Almedalsvägen(norra och södra). Brobanan är försedd med höga stenkanter som i sin tur bär upp ett räcke. Uppströms bron finns rester av anläggningar för utnyttjande av vattenkraft. Kvarn och/eller såg. Nedanför kyrkan ligger några hus som tillhör Bollebygds gamla kyrkby. Husen på andra sidan ån har nog ett värde i sig men passar tyvärr inte in i miljön enligt min mening. Enligt Länstyrelsens inventering troligen byggd före 1850.

Foto från öster (nedströms) taget från norra stranden. 9/4 2000

 

Samma som ovan men från södra stranden. 9/4 2000

 

Östra brosidan. 9/4 2000

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan