Prästbron.

Kommun: Bollebygd. Vattendrag: Nolån. Material: Huggen sten med betongfog.

Plats: Kartblad Kinna 6C NV, Rn x=63986, y=13064. Ligger lite nedströms nuvarande bro P1399 på väg O1757, fd Rv 40.

Valvlängd: 7,5 m. Valvhöjd: 2,7 m. Vattendjup: 1,0 m. Bredd: 5,1 m. Valvtjocklek: 0,7 m.

Ser ut att vara i gott skick, bara lite sprickor i en del fogar. Används numera som gång och cykelbro. Totallängden svår att mäta, ingår som en del i en vägförbindelse som via en ö passerar Nolån. Den andra å-delen passeras via en dubbel betongkulvert. Kommunen har nyligen snyggat upp omgivningarna vid bron. Hoppas dom rensar å-bottnen från däck och cyklar också. Troligen byggd i slutet av 1800-talet, kanske för att förbättra förbindelsen mellan kyrkbyn och stationen. Järnvägen blev klar 1894. Ersattes/kompletterades med en ny bro P33 1932. Denna i sin tur ersattes av P1399 1999.

Foto från öster (uppströms). 9/4 2000. Ån kommer från höger.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan