Åsbro. Derome.

Kommun: Varberg. Vattendrag: Viskan. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B SO, Rn x=63514, y=12889. Norr om Ås kyrka utmed den gamla landsvägen.

Totallängd: 65 m. Brolängd: 38,8 m. Bredd: 6,0 m.

Valvmått:

Från norr Valv 1   Valv 2   Valv 3   Valv 4
Valvlängd 6,8   7,1   7,0   6,9
Valvhöjd 3,2   3,4   3,3   3,0
Valvtjocklek 0,9   1,0   1,1   1,3
Avstånd mellan valv   3,0   3,7   3,1  

En fantastiskt grann bro, byggd 1852 av en byggmästare från Värö. Förmodligen ersatte den en ännu äldre träbro eftersom vägen är äldre men jag har inte fått fram några uppgifter i den riktningen. Under åren har den förstärkts lite, bl.a. så har den fogstrukits med betong och vägbanans kanter har också betongförstärkts, dock inte så mycket att det stör. För övrigt är skicket utmärkt. Pelarnosarna har bandjärnsförstärkningar som delvis rostat bort. På sikt borde kanske gräsbeväxningen tas bort.

Bron har ett mycket vackert läge med goda beundringsplatser. Den är byggd precis på eller ovanför en liten forsnacke med en ganska lång och svag fors nedströms. Uppströms finns en stilla damm, delvis skapad pga brons dämmande effekt. Därav följer att det är kraftig ström genom valven, så stor att vattendjupet inte gick att mäta med mitt lod. Jag uppskattade djupet till ca 1 meter.

Söder om bron ligger den gamla gästgivargården, för övrigt finns det ingen bebyggelse i den absoluta närheten. Förmodligen gjorde bron stort intryck på omgivningen som även den kom att kallas Åsbro. När järnvägen Varberg-Borås öppnades för provisorisk trafik 1879 fick också den närbelägna stationen namnet Åsbro. Detta var dock inte så bra eftersom det redan fanns en station med det namnet söder om Hallsberg. Så redan den 1 mars 1880 beslöt styrelsen för järnvägen att byta ut namnet till Derome, taget från två små byar en bit söderut.

Sen en ny bro byggts 1955 för nuvarande väg 41 och vägen lagts om används nu bron för en enskild väg. Bilderna nedan är alla tagna 2/9 2004.

Bron fotograferad från öster, uppströms.

Från nordost.

Från nordväst. Den kraftiga strömmen syns tydligt. Mellan dom bortre valven finns resterna av en vattennivåmarkör.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan