Vadbacka, Skepplanda.

Kommun: Ale. Vattendrag: Forsån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NO. Rn x=64338, y=12863. Ligger något tiotal meter söder om nuvarande bro på väg O1978 väster om Skepplanda samhälle. Fd Knr P256

Totallängd: 90 m. Brolängd: 29,4 m. Bredd: 8 m.

Valvmått:

Från öster Valv1 Mellan Valv2 Mellan Valv3
Längd 7,0 3,7 7,0 3,7 7,0
Höjd 2,7   3,0   2,6
Tjocklek 1,6   1,3   1,8
Vattendjup 0   0,3   -

Ett imponerande byggnadsverk byggt antingen 1813 eller 1819, olika uppgifter finns. Tagen ur allmän drift när en ny bro byggdes nedströms 1969-72. Används numera som gång- och cykelbana. Skicket ser ut att vara ganska gott, lite sättningar finns men inga allvarliga. Möjligen kan skillnaden i valvhöjd tyda på att ändvalven har sjunkit ihop lite men det är svårt att avgöra. Ingen betong synlig förutom i räckena. Nuvarande vägbana är ordentligt uppbyggd av asfalt.

Endast mittvalvet har normalt vattenflöde men östra valvet används vid högvatten. Västra valvet är igenfyllt uppströms. Lite för mycket träd runtomkring som dels kan skada bron på sikt men även förhindrar att man beundrar bron på avstånd. Även brobanan och sidomurarna hade mått bra av lite växtsanering. Vid östra brofästet står en ½-milsten från 1819. Det verkar lite för bra för att vara sant och eftersom den dessutom står på fel sida av vägen är den möjligen hitflyttad.

Foto från nordost, nedströms, 22/10 2003

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan