Landa, Rågelund.

Kommun: Kungsbacka. Vattendrag: Landaån. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Kungsbacka 6B SO, Rn x=63621, y=12809. Ligger på en sidoväg en liten bit in på vägen från Rågelund mot Landa kyrka.

Totallängd: 45 m. Valvlängd: 3,7 m. Valvhöjd: 2,6 m. Vattendjup: <0,1 m. Valvtjocklek: 0,8 m. Bredd: 5,5 m.

Alltid lika trevligt att upptäcka fina gamla bevarade broar. Denna fanns inte upptagen i några inventeringar men en tidningsartikel satte mig på spåret. En gång i tiden gick kustvägen genom Halland här, men den rätades i början av 1930-talet och drogs där den nu går. Sen dess har vägen använts som lokalväg men även det har ändrats på sista tiden. Det pågående dubbelspårsarbetet på Västkustbanan mellan Åsa och Frillesås har skurit av vägen så i fortsättningen kommer den bara att användas som tillfart till ett par fastigheter.

Skicket är mycket gott även om valvhjässan är något nersjunken. Detta fick några närboende att på eget bevåg bakgjuta valvet, troligen på 70-talet. Åtgörden kanske kan diskuteras men gjort är gjort. Inget syns av detta. Vad som verkligen förvånade mig var dom stora stenbalkarna som ingår i valvet, 2 på ena sidan och en på andra. Har aldrig sett nåt linknade. Glädjande nog fanns gamla räckesstolpar av natursten kvar. Gamla räcken fanns kvar även om navföljaren av trä delvis var bortruttnad. Men fästet fanns kvar. Se bilderna nedan. Valvtjockleken jag angett är den ursprungliga, sen finns ytterligare ett par dm väggrus pålagt.

Foto från sydväst (nedströms) 2/9 2003. Nedan detalj från valvet och räckeshållare.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan