Fogdebron.

Kommun: Stenungsund. Vattendrag: Lerån (Lundbyån). Material: Kilad sten

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV, Rn x=64419, y=12704. Ligger på väg O639 mot V Harås. Knr O158.

Totallängd: 40 m. Valvlängd: 4,4 m. Valvhöjd: 3,3 m. Vattendjup: 0,3 m. Valvtjocklek: 1,6 m. Bredd: 5,3 m.

En trevlig liten bro men lite svår att hitta. Man kör först gamla E6, nyvarande väg O650, från St Höga mot Ucklum. Ungefär 3 km NV Spekeröd går det en väg till höger mot Tveten och V Harås. En km innan finns en annan väg till V Harås men den är längre. Efter drygt en km ligger bron efter ett par skarpa kurvor. Det är svårt att upptäcka den eftersom det växer träd alldeles intill. Man får gå av och titta efter.

Brons namn kommer av att det var en häradsfogde på Harås gård som beställde arbetet. Innan fanns det bara ett vad över ån. Arbetet utfördes av en stenarbetare och torpare som hette Duktig. När bron var halvfärdig ångrade sig fogden och ville skilja Duktig från jobbet. Bl.a klagade han på att arbetet gick för sakta. Till slut fick Duktig stryk av fogdens drängar och fick sluta arbeta på bron. Inga pengar fick han heller.

Då gick Duktig hela vägen till Kungen och klagade. Kungen granskade kontraktet och konstaterade att det inte stod något om arbetstiden. Så han sa till Duktig att gå tillbaka och avsluta arbetet vilket han också gjorde. Han fick även överenskommen betalning.

Bron blev klar 1824. 1975 blev bron helt bakgjuten, även sidomurarna. Ingen betong skulle synas utifrån vilket också är fallet. Fast går man in under valvet syns det lite betong här och var. Bron har även breddats med kantbalkar av betong. Synd bara att alla träd skymmer sikten. Det var besvärligt att kunna få en bild på bron, en bild som tyvärr inte ger bron rättvisa.

Foto från sydväst, uppströms, 15/8 2002.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan