Bråland, Stora Höga

Kommun: Stenungsund. Vattendrag: Anråse å. Material: Kilad sten.

Plats: Kartblad Göteborg 7B NV, Rn x=64389, y=12651. Ligger på gamla landsvägen O637 strax väster om nuvarande väg O574. Knr O156.

Totallängd: 50 m. Valvlängd: 6,7 m. Valvhöjd: 3,4 m. Vattendjup: 0,6 m. Valvtjocklek: 1,3 m inklusive betong. Bredd: 5,6 m, breddad till 6,0 m.

Återigen en av dessa gamla broar inpackade i betong. Fogstruken. Sidomurar höjda och breddade med betong. Därvid har den gamla brovälvningen försvunnit. Möjligen också bakgjuten. Det ser lite tråkigt ut men man kanske skall vara glad att nåt finns kvar. Och som vanligt massor med träd omkring.

Foto från väster, nedströms, 15/8 2002.

Tillbaka till brolista

Tillbaka till stenbroar

Tillbaka till startsidan